Păuleşti

paulestiComuna Păuleşti este aşezată la 5 km sud de DN 2D, pe DJ 205L, la aproximativ 70 km de Focşani. Prima atestare documentară a comunei Păuleşti datează din anul 1507. Activităţile economice principale specifice zonei sunt: agricultura, creşterea animalelor (cu precădere: bovine, ovine, porcine şi păsări), o varietate de lucrări de artizanat, turism rural, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului prin cele două obşti de moşneni: Păuleşti şi Hăulişca, silvicultura, producţia de mobilă, infrastructura pentru dezvoltarea agroturismului, comerţ, iar celor care doresc să viziteze aceste ţinuturi cu totul şi cu totul unice, li se oferă ca posibilităţi de cazare, multitudinea de pensiuni şi gospodării ţărăneşti din zonă. Comuna Pauleşti de astăzi are două sate componente: Păuleşti şi Hăulişca, precum şi un număr de 817 gospodării, trei şcoli şi trei grădiniţe.

Obiective Turistice:

  • Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Păuleşti (sec. XVIII), cu icoanele sale vechi din timpul construcţiei;
  • Biserica „Sf. Voievozi” (1900), sat Păuleşti şi Monumentul Eroilor Neamului din incinta lăcaşului de cult;
  • Biserica din Hăulişca care a ars în 1994 în preajma sărbătorii de Crăciun şi a fost reconstruită în 12 zile de localnici cu materiale donate de aceştia;
  • Troiţa Eroilor (1916-1918), sat Hăulişca;
  • Monumentul Eroilor (1916-1919), sat Păuleşti;
  • casa unde s-a născut şi a crescut Leopoldina Bălănuţă, pentru care se caută o soluţie la nivel local în vederea transformării în muzeu;
  • case care păstrează arhitectura tradiţională.