Spulber

spulber
Satele aflate în cadrul comunei Spulber sunt: Spulber, Păvălari, Ţipău, Carsocheşti, Morăreşti, Tojanii de Sus, Tojanii de Jos. Aici există 610 gospodării, un număr de cinci şcoli şi patru grădiniţe. Suprafaţa totală a comunei se întinde pe 3350 ha. Activităţile specifice localităţii şi zonei acesteia sunt: agricultură montană, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, pomicultura. Comuna Spulber este printre puţinele localităţi din ţară în care tradiţiile şi obiceiurile deprinse din negurile vremurilor sunt la fel de vii ca în ziua în care au luat naştere. La Spulber, costumul popular se poartă cu mândrie, purtatul opincilor nu este motiv de glumă, hora satului este cinstită de toţi locuitorii, iar la fiecare casă există cel puţin o persoană care ştie să folosească un instrument ce are origini în vremuri demult apuse: buciumul. Spulber este printre puţinele localităţi în care se mai fac buciume şi unde chiar există o şcoală în acest sens.

spulber_buciumBuciumul este un instrument muzical folosit de păstorii români din munţi. De origine dacă, a fost folosit în trecut în principatele din Moldova şi Valahia ca instrument de semnalizare în conflictele militare. Buciumaşii din Spulber au participat la diferite manifestări artistice judeţene, interjudeţene şi chiar naţionale, obţinând importante aprecieri şi premii. Legenda spune că pe unul dintre cei şapte fii ai babei Vrîncioaia îl chema Spulber şi după el a fost numit şi satul de astăzi.

Avem atelier de confecţionare a buciumelor cu tot ce ne trebuie, iar copiii sunt foarte interesaţi. La sfârşit ei susţin un examen şi primesc diplome care le atestă capacităţile. La cursuri vin 12 copii. Eu cânt la bucium de când eram de-o şchioapă. Am văzut unul vechi, din bătrâni şi m-am inspirat de acolo. (Cristea Tulache)

Obiective turistice:

  • Biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae” din Spulber;
  • Beciul lui Bahna haiducul;
  • meşteşuguri tradiţionale;
  • confecţionare bucium, tipare de caş, obiecte de lemn folosite în gopodărie, mobilier bisericesc, şindrilă;
  • de Paşte femeile încondeiază ouă şi în perioada de iarnă ţes la război ştergare, păretare, scoarţe;
  • ansambluri populare: buciumaşii din Spulber şi grupul vocal „Muguraşii”;
  • produse tradiţionale şi produse naturale: caş, urdă, sărmăluţe în foi de potbal, prune afumate la lojniţa, fructe uscate, ţuică, miere de albine;
  • atelier de confecţionat buciume;
  • zona localităţii de un pitoresc deosebit.