Valea Sarii

valea_sariiComuna Valea Sării este cuprinsă în Ţara Vrancei din curbura munţilor Carpaţi. Este aşezată de-a lungul râului Putna pe o lungime de 11 km, în partea de vest a Vrancei, străbătută de drumul naţional DN 2D care face legătura între Focşani şi Braşov, la o distanţă de 50 km de Focşani, oraş reşedinţă de judeţ, până la Vidra fiind o distanţă de 10 km. Prima atestare documentară a comunei ar fi anul 1623, menţiunea fiind facută într-un „zapis”. Conform tradiţiilor şi documentelor se poate afirma că cele mai vechi aşezări sunt Gornetul, de unde locuitorii s-au mutat în satele Colacu, Valea Sării şi Matacina (astăzi satul Gornetul fiind desfiinţat). Numele de Valea Sării vine de la „Pârâul Sărat” care curge de la NV la SE trecând peste un masiv de sare şi care se varsă în râul Putna, despărţind satul Colacu de satul Matacina.

Atât în trecut, cât şi în prezent, cele mai întinse terenuri din suprafeţele arabile sunt ocupate de cereale. Cultura cartofului reprezintă una dintre culturile caracterizate prin productivitate ridicată datorită faptului că se adaptează la condiţiile de mediu existente în zona depresionară şi montană a judeţului Vrancea. Cultura legumelor completează necesarul de produse alimentare pentru populaţie şi baza furajeră pentru animale. Viţa de vie este caracteristică judeţului Vrancea, plasându-se pe primul loc la producţia de struguri la nivel naţional, comuna Valea Sării deţinând suprafeţe de vii de peste 50 de hectare. Cultura pomilor fructiferi este bine dezvoltată în depresiunile intracolinare din vestul judeţului Vrancea, încadrându-se în activităţile tradiţionale ale economiei din acest spaţiu. Această cultură are o importanţă deosebită pentru economia locală întrucât furnizează materia primă necesară unor activităţi din industria alimentară.

Obiective turistice:

  • Biserica din lemn „Sf. Nicolae” din satul Prisaca (1775);
  • Biserica „Sf. Voievozi”, sat Colacu (1847);
  • Biserica din lemn „Cuvioasa Paraschiva” din sat Matacina (1772-1773);
  • Biserici în satul Poduri şi în Valea Sării;
  • Aria protejată Pârâul Bozu.