Monumente

monumenteUrmând traseul turistic ce integrează localităţile, pot fi descoperite o serie de monumente ridicate în cinstea eroilor căzuţi pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei, precum şi alte monumente comemorative:

  • Monumentul Eroilor vrânceni din primul război mondial, 1916-1919 este un monument istoric înscris în LMI (Lista Monumentelor Istorice), având codul: VN-III-m-B-06588, fiind situat pe partea dreaptă a drumului, la intrarea în localitatea Vidra. Monumentul este cunoscut şi sub denumirea de Crucea lui Chilian, este în formă de cruce din bronz, are o înălţime de doi metri şi a fost ridicat de localnici pe un postament din piatră în formă de cub în anul 1936, sub glorioasa domnie a Regelui Carol al-II-lea, întru amintirea celor patru eroi ai Vrancei, condamnaţi şi executaţi prin împuşcare la Focşani şi a tuturor eroilor vrânceni morţi în Războiul pentru Întregirea Neamului.
  • Monumentul comemorativ Ştefan cel Mare este un monument istoric înscris în LMI (Lista Monumentelor Istorice), având codul: VN-III-m-B-06581 şi este situat în comuna Bîrseşti, pe Dealul Dumbrava. Pe lângă cadrul natural deosebit al zonei, turistul poate descoperi şi acest monument ridicat la comemorarea a 400 de ani de la moartea domnitorului moldovean.
  • Monumentul Eroilor din incinta bisericii cu hramul „Sf. Cuvioasa Paraschiva” este un monument istoric înscris în LMI (Lista Monumentelor Istorice), având codul: VN-IV-m-B-06613, fiind situat în incinta bisericii din localitatea Bîrseşti. A fost ridicat în anul 1934 din beton armat, pe un soclu din piatră de râu, având în vârf o cruce din marmură. Pe faţada principală este amplasată placa memorială din marmură care consemnează: „Eroilor din 1877-1878 Regimentul 10 Dorobanţi, Matei Simion sergent; Popa Radu soldat.Eroilor din 1916-1919”, urmând numele celor cazuţi în luptele primului război mondial.
  • Troiţa Eroilor (1916-1918), sat Hăulişca, comuna Păuleşti este un monument istoric înscris în LMI (Lista Monumentelor Istorice), având codul: VN-IV-m-B-06625, fiind situat în satul Hăulişca din comuna Păuleşti. Monumentul este sub forma unei cruci tăiate din piatră, cu o înălţime de 1,70 m şi cu soclul format din trei trepte din piatră de râu cioplită. A fost înălţat de localnici în anul 1937 şi evocă amintirea celor 26 de ostaşi de pe aceste meleaguri care şi-au dat viaţa pentru patrie.
  • Monumentul Eroilor Neamului, din localitatea Păuleşti este un monument istoric situat în incinta bisericii cu hramul „Sfinţii Voievozi” din localitatea Păuleşti. Exceptând cadrul natural deosebit de frumos al zonei, turiştii care ajung în zonă pot descoperi şi acest monument ridicat în memoria eroilor din primul război mondial.
  • Crucea din piatră din incinta bisericii cu hramul „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Năruja ridicată în cinstea localnicilor care au luptat pentru scoaterea moşiei Vrancea din proprietatea boierească. Lungul şi anevoiosul proces purtat de Obştea Vrancei cu boierul Rosnovanul, «Procesul cel mare al Vrancei», cum era cunoscut în istorie, a fost dus de apărătorii drepturilor obştei vrâncene în frunte cu preotul Şerban Bălan (în calitate de şef de vechil) şi dascălul Nicolae Pavel Popa din Năruja.
  • Monumentul din incinta bisericii cu hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, localitatea Paltin ridicat în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.
  • Monumentul Eroilor (1916-1918) din Nereju Mic este un monument istoric înscris în LMI (Lista Monumentelor Istorice), având codul: VN-IV-m-B-06633, fiind situat în incinta bisericii din comuna Nereju şi clădit în memoria „Eroilor nerejeni căzuţi pe câmpul de onoare 1916-1918”. Monumentul este format dintr-un postament cu patru trepte din piatră de râu şi un stâlp din beton cu o cruce din marmură în vârf, având o înălţime de 3,78 m. La baza stâlpului sunt redate însemnele armatei: puşca, sabia, casca şi laurii victoriei.