Muzee

muzeePăstrarea, identificarea, catalogarea, menţinerea şi conservarea impresionantului tezaur folcloric din bazinul etnografic al zonei Vrancea sunt cel mai bine observate şi studiate de către turistul iubitor de artă şi frumos care ajunge pe aceste meleaguri de legendă, în şiragul de muzee întinse pe întreg traseul nostru. Arta populară, cu obiceiurile, elementele de port popular şi diversele obiecte-artefact ne aşteaptă să le redescoperim, laolaltă cu oamenii locului a căror identitate este şi astăzi proaspătă şi viu grăitoare. Civilizaţia vrânceană ni se deschide astfel, cu fiecare ţesătură, unealtă, obicei, tradiţie sau costum popular pe care le putem admira în minunatele muzee din drumul nostru. Iată câteva dintre muzeele pe care le puteţi vizita:

  • Muzeul Etnografic Paltin

Bogăţia etnografică a zonei este fidel reprezentată în Muzeul Etnografic din Paltin, care are o îndelungată tradiţie, aici aflându-se şi cea mai veche hartă a transhumanţei din munţii Vrancei. Muzeul Etnografic este localizat în localitatea Paltin din judeţul Vrancea, pe traseul drumului judeţean 205D, în centrul zonei cu atractivitate etnografică maximă, Valea Zăbalei. Exponatele adăpostite în acest muzeu au fost colectate de la săteni şi stau mărturie trecutului acestei zone încărcate de tradiţie. Pot fi admirate: portul tradiţional vrâncean, unelte agricole şi unelte de artă populară, precum şi nenumărate obiecte de artă populară specifice zonei.

  • Muzeul Rădăcina Vrancei

Muzeul Rădăcina Vrancei este amplasat pe drumul naţional 2D, într-o curbă a drumului spre Lepşa, în localitatea Bîrseşti. Muzeul este creaţia exclusivă a lui Costică Beşa din Bîrseşti şi a fost înfiinţat în anul 2004, în acest mod el aducându-şi omagiul spiritului înaintaşilor săi. Într-un ghid editat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român, unde figurează şi muzeul înfiinţat de Costică Beşa, se spune despre a sa colecţie că „ajunge să fie, fără intenţie, o marcă identitară pentru cultura locală„. Muzeul Rădăcina Vrancei păstrează în patrimoniul său aproape 400 de obiecte, majoritatea donaţii ale consătenilor. Printre acestea, enumerăm: unelte de muncă, obiecte casnice, piese de costum popular, instrumente muzicale, urme ale trecerii prin primul şi cel de-al doilea război mondial (fotografii, arme, decoraţii, acte).

  • Casa Tudorei Vrâncioaia

Este situată pe Dealul Dumbrava, în localitatea Bîrseşti şi reprezintă o mărturie a legendei domnitorului Ştefan cel Mare şi Tudorei Vrâncioaiei. Legenda spune că Baba Vrâncioaia şi-a trimis cei şapte feciori să lupte de-a dreapta domnitorului moldovean Ştefan cel Mare pentru a-l ajuta într-unul dintre războiele duse împotriva turcilor. Drept recompensă pentru vitejia arătată în luptă, domnitorul le-a dăruit în stăpânire şapte munţi, cu dorinţa de a alcătui un ţinut care să poarte numele de „Ţara Vrancei“. Atunci, fiecare dintre fraţi şi-a întemeiat la poalele munţilor sate care le poartă numele şi astăzi: Bodeşti, Spireşti, Negrileşti, Bârşesti, Spulber, Păuleşti şi Nistoreşti.